Sgiliau ymgysylltu a dylanwadu

Module created Mai 2015 - Reviewed Mai 2018

Mae’r modiwl addysg hwn yn dwyn ynghyd gyflwyniadau nifer o hwyluswyr y rhaglen 3D (Datblygu Meddygon i Ddarparu). Mae'r rhaglen 3D yn cael ei rhedeg gan yr Uned Cymorth Ailddilysu o fewn Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC), gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yma.

Mae’r modiwl hwn yn cynnwys pedair adran  

  • Diwylliant sefydliadol a sut i ddylanwadu arno
  • Cynnal cyfarfodydd gwell
  • Cyflwyno achos busnes effeithiol
  • Sgiliau cyflwyno

Cyfranwyr:

Andrew Scowcroft, Hyfforddwr Rheoli, OpenGround

Karen Cooke, Rheolwr Newid Busnes, Prifysgol Caerdydd


Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau