Y camau nesaf

Erbyn hyn dylai fod gennych lawer o wybodaeth. Dylai’r grŵp gytuno ar y themâu a dylid grwpio awgrymiadau cyffelyb. (e.e. byddai ffonau yn rhy brysur, disgwyl yn hir i rywun ateb y ffôn a gormod o alwadau ffôn, yn cael eu grwpio)

Nawr gellir rhannu’r tîm yn ddau grŵp - ceisiwch sicrhau bod yna gymysgedd dda o ddisgyblaethau ym mhob grŵp. Dylech ddyrannu 2 neu 3 o’r camau i bob grŵp, a'u tasg fydd:-

  • Edrych ar y materion yn fanylach 
  • Beth yw'r canlyniadau?
  • Cynnig awgrymiadau/Atebion/Camau (croesawir pob awgrym)
  • Adborth i’r tîm

Dylid rhoi o leiaf hanner awr neu hyd yn oed 45 munud i’r grwpiau.


Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau