Sut mae adrodd

Mae yna nifer o ffyrdd o adrodd am ADR i’r cynllun Cerdyn Melyn.

Gallwch adrodd yn uniongyrchol ar Wefan Cerdyn Melyn

 

Gallwch lenwi’r ffurflen cerdyn melyn oddi ar BNF/Mimms a’i phostio’n ôl (RHADBOST CERDYN MELYN).

Mae yna hefyd ap Cerdyn Melyn y gallwch ei lawrlwytho a’i ddefnyddio.

Mae yna hefyd ap Cerdyn Melyn y gallwch ei lawrlwytho a’i ddefnyddio.

Adrodd drwy Vision

Mae Vision yn eich galluogi i adrodd am ADR i gynllun Cerdyn Melyn yn uniongyrchol.

Nid yw’n gymhleth ond mae angen mynd drwy ychydig o gamau.

Cam 1: clicio ar Ychwanegu: Alergedd i Gyffur/Adwaith niweidiol

Cam 2: Ar ôl i chi lenwi manylion am yr Alergedd i Gyffur/Adwaith Niweidiol, cliciwch ar y tab Cerdyn Melyn.  Bydd hynny yn ymestyn y set data fydd angen ei lenwi.  Ar ôl i chi ei lenwi, cliciwch ar y tab Anfon Cerdyn Melyn.

Bydd sgrin newydd yn ymddangos fydd yn manylu ar y meddyginiaethau eraill y mae’r claf hefyd yn eu cymryd a’r adweithiau a brofir, a hynny wedi ei gysylltu â gwybodaeth flaenorol a ddarparwyd yn Vision.  Gallwch ychwanegu at y sgrin hon os oes yna fwy o wybodaeth berthnasol (e.e. meddyginiaeth dros y cownter, adweithiau eraill, manylion testun rhydd etc.)  Ar ôl cwblhau hynny, cliciwch ar y botwm Anfon ar waelod y sgrin.

Bydd sgrin newydd yn ymddangos fydd yn manylu ar y meddyginiaethau eraill y mae’r claf hefyd yn eu cymryd a’r adweithiau a brofir, a hynny wedi ei gysylltu â gwybodaeth flaenorol a ddarparwyd yn Vision.  Gallwch ychwanegu at y sgrin hon os oes yna fwy o wybodaeth berthnasol (e.e. meddyginiaeth dros y cownter, adweithiau eraill, manylion testun rhydd etc.)  Ar ôl cwblhau hynny, cliciwch ar y botwm Anfon ar waelod y sgrin.

Bydd yr ap yn gofyn i chi a ydych eisiau anfon y Cerdyn Melyn i MHRA, cliciwch Oes i’w anfon.

Os byddwch yn llwyddiannus, byddwch yn cael eich hysbysu ei fod wedi cael ei anfon a bydd hysbysiad Cerdyn Melyn yn ymddangos ar nodiadau’r claf.

Yn anffodus nid oes yna gysylltiad uniongyrchol drwy Microtest ar hyn o bryd.


Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau