Hunanadrodd

Er degawdau, cyfrifoldeb y clinigwyr fu adrodd am ADRau.  Ond, yn aml mae meddygon, mewn gofal sylfaenol ac eilaidd, er bod ganddynt gyfoeth o wybodaeth glinigol, yn brin o amser, ac yn aml nid yw adrodd am ADRau wedi bod yn flaenoriaeth.  Yn ystod y blynyddoedd diweddar, mae adrodd am ADRau wedi bod yn agored i’r cyhoedd.  Mae Cynllun Cerdyn Melyn yn cydnabod mai cleifion sydd yn aml yn y sefyllfa orau i ganfod sgil effeithiau y meddyginiaethau maent yn eu cymryd, eu heffaith ar eu bywydau a phwysigrwydd adrodd amdanynt.  Yn ystod y blynyddoedd nesaf byddai MHRA yn dymuno annog mwy o’r cyhoedd sydd yn cael profiad o ADR i anfon Adroddiadau Cerdyn Melyn.  Er mwyn cynorthwyo hynny ma MHRA wedi cynhyrchu fideos animeiddiad a phosteri i gleifion a ddyluniwyd ar gyfer ystafelloedd aros, sydd yn annog cleifion i adrodd am ADRau a amheuir.

Self reporting v2

Gellir lawrlwytho ‘r rhain o JayEx – Med-Extranet 

Self reporting image 1 v2

Mae tîm Cerdyn Melyn Cymru hefyd wedi cyflwyno rhaglen Hyrwyddwyr Cerdyn Melyn, sydd yn addysgu aelodau dethol o’r cyhoedd ac sydd yn gofyn iddynt hyrwyddo adrodd drwy Gardiau Melyn ar y cyfryngau cymdeithasol.  Gobeithir y bydd y mentrau yma yn cynyddu adrodd am ADR ymysg y cyhoedd ac yn helpu i Fyrddau Iechyd gyrraedd eu mynegai Rhagnodi Cenedlaethol (cynnydd o 50% neu fwy mewn adroddiadau Cerdyn Melyn gan aelodau’r cyhoedd).


Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau