Anhawster Diagnostig - Achosion

Efallai y byddwch yn dymuno lawrlwytho hwn, ffeil powerpoint,  sydd yn cynnwys 4 o hanesion achos. Mae pob un yn seiliedig ar brofiadau gwir gleifion ac maent yn dangos yr anawsterau diagnostig sydd yn rhan annatod o ddelio â chryndod ac arwyddion a symptomau niwrolegol eraill.

 

Adborth

Er mwyn rhoi adborth ar y modiwl hwn, dilynwch y ddolen hon, byddwch yn cael eich cymryd at holiadur byr a fydd yn cymryd 5 munud i'w gwblhau.


Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau