Beth yw'r manteision o gael rhith-arfarniad?

  • Mae pandemig COVID-19 wedi pwysleisio pwysigrwydd gallu uwchsgilio'n gyflym, o bell. Gydag arfarniadau wyneb-yn-wyneb nad ydynt yn gyraeddadwy i rai, mae'n gyfle gwych i dechnoleg ddarparu datrysiad diogel a hygyrch sy'n gallu paratoi meddygon a gwerthuswyr ar gyfer ffyrdd newydd o weithio a chadw eu hunain yn ddiogel.
  • Caniatáu i feddygon gymryd rhan yn y broses arfarnu tra'n cynnal mesurau ymbellhau cymdeithasol yn ystod pandemig Covid-19
  • Dim pwysau wrth archebu ystafell neu ddod o hyd i le parcio
  • Gallu cael arfarniad mewn amgylchedd cyfarwydd (i'r gwerthuswr a'r gwerthusai)
  • Yn lleihau amser teithio
  • Yn gostwng yr ôl troed carbon
  • Mwy o amrywiaeth o ddyddiadau ac amserau arfarnu (gan ganiatáu mwy o hyblygrwydd i'r gwerthuswr a'r gwerthusai)
  • Gellir aildrefnu'r cyfarfod yn gyflym

Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau