Crynodeb

Adran 9: Crynodeb

Mae dulliau atal cenhedlu yn bwnc helaeth sy’n datblygu, ac mae mwy a mwy o ddewisiadau'n agored i fenywod.  Mae LARCau yn dod yn fwy poblogaidd, ac maen nhw’n aml yn cael eu defnyddio at ddibenion ar wahân i atal cenhedlu.  Dylid teilwra cyngor da ynglŷn â dulliau atal cenhedlu i’r fenyw unigol, ar sail yr hyn mae hi’n ei ffafrio, agweddau diwylliannol, cymhwystra meddygol, manteision ar wahân i rai atal cenhedlu, proffil risg ac ati.  Nid yw pob dewis yn addas i bawb.  Ewch i wefan yr FRSH i gael rhagor o wybodaeth fanwl am ddulliau atal cenhedlu, dechrau’n gyflym, dulliau atal cenhedlu brys, a syniadau archwilio: www.fsrh.org/standards-and-guidance

Pils, cylch gwyn, clwt ar fraich, coil ac wyneb benywaidd, pigiad

 

Adborth

Er mwyn rhoi adborth ar y modiwl hwn, dilynwch y ddolen hon, byddwch yn cael eich cymryd at holiadur byr a fydd yn cymryd 5 munud i'w gwblhau.


Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau