Impiadau Progestin yn Unig

Cefndir

Mae'r impiad progestin yn unig (POIm) yn rhod isgroenol sy’n cynnwys 68mg ENG (etonogestrel), sydd fel arfer yn cael ei roi ar ochr fewnol y bôn braich.  Nexplanon yw’r unig POIm sydd ar gael yn y DU ar hyn o bryd ac mae wedi’i drwyddedu i bara am 3 blynedd.  Mae’n gweithio’n bennaf drwy atal ofyliad, er mae’n debygol y bydd yn tewychu’r mwcws serfigol ac yn teneuo’r endometriaidd hefyd.  Mae’n un o’r dulliau atal cenhedlu mwyaf effeithiol sydd ar gael, gyda chyfraddau beichiogrwydd yn 0.05% (blwyddyn 1af o’i ddefnyddio; tra bo sterileiddio menywod yn 0.5%, a sterileiddio gwrywod yn 0.15%).


Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau