Dulliau atal cenhedlu ac effeithiolrwydd

Mae’r dewisiadau atal cenhedlu yn cynnwys y canlynol:

  • Dull rhwystro (gan gynnwys condomau, diafframau, sbermleiddiad)
  • Dulliau naturiol
  • Dull Atal Cenhedlu Hormonaidd Cyfunol (gan gynnwys dull atal cenhedlu cyfunol drwy’r geg, modrwy yn y wain a chlwt)
  • Pilsen Progestin yn Unig
  • Pigiad Progestin yn Unig
  • Impiad Progestin yn Unig
  • Dull atal cenhedlu yn y groth (gan gynnwys copr a levonorgestrel sy'n cynnwys dyfeisiadau yn y groth)
  • Diffrwythloni /fasdoriad

Mae pob dull atal cenhedlu yn hynod effeithiol os ydyn nhw’n cael eu defnyddio’n berffaith, yn unol â chanllawiau’r gwneuthurwr.  Serch hynny, mae gwall dynol yn aml yn drech, a daw rhai dulliau atal cenhedlu yn llai effeithiol gyda defnydd nodweddiadol.  Mae Dulliau Atal Cenhedlu Gwrthdroadwy Hirdymor yn dibynnu llawer iawn llai ar y defnyddiwr, ac felly maen nhw’n hynod effeithiol. Tabl 1: Cymharu cyfraddau beichiogrwydd â dulliau atal cenhedlu, wedi’i addasu o dabl yng nghanllawiau’r FSRH, (yn seiliedig ar ymchwil Trussell: Trussell J. Contraceptive failure in the United States. Contraception 2011;83:397–404.)

Math o Ddull Atal Cenhedlu Canran o fenywod yn wynebu beichiogrwydd anfwriadol yn ystod y flwyddyn gyntaf
Defnydd Nodweddiadol

Defnydd Perffaith

Dim dull 85 85
Dulliau naturiol 24 0.4 -5
Diaffram 12 6
Condomau 18 2
CHC 9 0.3
POP 9 0.3
Pigiad PO 6 0.2
Impiad PO 0.05 0.05
LNG IUS 0.2 0.2
IUD Copr 0.8 0.6
Diffrwythloni Benywaidd 0.5 0.5
Fasdoriad 0.15 0.1

Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau