Pilsen Progestin yn Unig

Pilsen binc sengl mewn pecyn

 Mae’r POPau sydd ar gael yn y DU yn cynnwys desogestrel (DSG) 75μg (Cerazette, Cerelle), norethisterone (NET) 350μg (Micronor, Noriday), a neu levonorgestrel (LNG) 30μg (NorgestonR).  Os yw’n cael ei ddefnyddio’n iawn, mae POP 99% yn effeithiol.  O bosibl mae DSG yn fwy effeithiol am ei fod yn cael mwy o effaith ar atal ofyliad, ac mae cyfnod methu pilsen hirach.

Cefndir

Pilsen a gymerir yn ddyddiol yw'r Bilsen Progestin yn Unig (POP), a hynny heb egwyl.  Mae’n gweithio drwy dewychu’r mwcws serfigol, teneuo’r endometriwm a lleihau symudoldeb y cilia yn y tiwbiau ffalopaidd.  Yn aml mae’n atal ofyliad (yn enwedig DSG, hyd at 97% yn cael ei atal, o’i gymharu â 60% ar gyfer y POPau eraill).

 Mae’r POPau sydd ar gael yn y DU yn cynnwys desogestrel (DSG) 75μg (Cerazette, Cerelle), norethisterone (NET) 350μg (Micronor, Noriday), a neu levonorgestrel (LNG) 30μg (NorgestonR).  Os yw’n cael ei ddefnyddio’n iawn, mae POP 99% yn effeithiol.  O bosibl mae DSG yn fwy effeithiol am ei fod yn cael mwy o effaith ar atal ofyliad, ac mae cyfnod methu pilsen hirach.


Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau