Cofrestru

Bydd angen i chi gofrestru ar MARS, a bydd y botwm ‘cofrestru nawr’ yn mynd â chi i dudalen newydd i lenwi ffurflen. Bydd angen i chi roi gwybodaeth elfennol yn cynnwys eich Rhif GMC, lleoliad a CTT/dyddiad arfarnu olaf, a byddwch hefyd yn sefydlu eich cyfrinair ac yn cytuno â Thelerau ac Amodau MARS.

Ar ôl i chi gofrestru bydd angen i chi ddilysu eich cyfeiriad e-bost ac ar ôl hynny bydd angen i chi gael eich dilysu gan yr RSU. Er mwyn i’ch cyfrif gael ei ysgogi, bydd angen i chi ymddangos ar yr MPL a chael Cysylltiad rhagnodedig yng Nghymru, a’r wybodaeth yma yn cyfateb i’r wybodaeth yr ydych wedi ei rhoi yn ystod y broses gofrestru. Mae mwy o wybodaeth am hyn ar gael yn Adran 2 y modiwl yma - ‘Newydd gael eich CCT neu yn newydd i Gymru’.


Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau