Ychwanegu gwybodaeth arfarnu

Trafodir y math o wybodaeth y mae angen i chi ei chynnwys yn eich arfarniad blynyddol yn Adran 4 yr adnodd yma - ‘Beth sydd angen i mi ei gynnwys’. Byddwch yn ychwanegu cofnodion i’ch arfarniad ac yn dewis pa gategorïau y dylai berthyn iddynt, er enghraifft CPD neu ddadansoddi Digwyddiadau Arwyddocaol. Byddwch hefyd angen nodi ar gyfer pa faes mae’r wybodaeth yn fwyaf addas. Y meysydd yw:

   Maes 1 - Gwybodaeth, Sgiliau a Pherfformiad

   Maes 2 - Diogelwch ac Ansawdd

   Maes 3 - Cyfathrebu, Partneriaeth a Gwaith Tîm

   Maes 4 - Cynnal Ymddiriedaeth, Addysgu, Ymchwil, Arweinyddiaeth ac Arloesedd

Gallwch hefyd lanlwytho Tystiolaeth Ategol i MARS er mwyn ategu eich gwybodaeth arfarnu, er enghraifft, tystysgrif o’r cwrs yr ydych wedi ei fynychu.

Gallwch ychwanegu gwybodaeth arfarnu hyd at 14 diwrnod cyn y cyfarfod arfarnu.


Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau