Technegau Cyfweld / Arholiad

Dyma rai enghreifftiau o ymgynghoriadau, gan gynnwys enghraifft o ymgynghoriad gwael a grëwyd o adborth a roddwyd gan gleientiaid. Mae hyn yn tynnu sylw at y ffaith bod cleientiaid weithiau'n teimlo nad oes gan glinigwyr ddealltwriaeth o IPEDs a bod clinigwyr yn aml yn pennu trafodaethau gonest ac agored gyda chleifion drwy gynghori rhoi'r gorau i ysmygu ar unwaith, a all yn ei dro arwain at golli cyfleoedd i leihau niwed a rhoi'r gorau i ysmygu pan fydd dangosyddion iechyd cynnar yn dangos sgil-effeithiau a allai ddigwydd mewn profion pan fydd cleifion yn aml yn teimlo'n dda.

Rydym yn cynnwys ymgynghoriad a ystyriwn yn arfer gwell sy'n cynnwys, archwilio neu ddangos empathi ar gyfer y pwysau a arweiniodd at gleientiaid yn dechrau/parhau i ddefnyddio IPED a mabwysiadu dull lleihau niwed drwy gydnabod a mynd i'r afael â phryderon iechyd ynghylch defnyddio.

Rydym yn cynnwys fideo arholiad a awgrymir, wrth archwilio cleifion sy'n defnyddio IPEDs cyffredin.

Ymgynghoriad gwael

Trawsgrifiad fideo Ymgynghoriad gwael

Ymgynghoriad da

Trawsgrifiad fideo Ymgynghoriad da

Ymgynghoriad a awgrymir

Trawsgrifiad fideo Ymgynghoriad a awgrymir

 


Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau