Beth i’w wneud pan nad yw wlseriad gwythiennol ar y goes yn gwella

worry lady

  • Os nad yw’r briw yn gwella neu faint yr wlser yn gwella mewn 4 wythnos, sicrhewch bod y diagnosis o VLU yn gywir.
  • Cymerwch fiopsi os amheuir achoseg arall neu falaenedd, neu os nad yw’n gwella ar ôl 4-6 wythnos.
  • A yw’r croen amgylchynol o ansawdd rhesymol - a driniwyd unrhyw ecsema faricos yn ddigonol?
  • A yw’r driniaeth yn gywir? Os nad ydych yn sicr, atgyweiriwch at arbenigwr yn arbennig os nad ydych yn sicr o’r achoseg neu ynghylch wlserau coes anarferol nad ydynt yn  gwella. Mae’n bwysig bod yr HCP yn gallu cydnabod pan fo rheoli unigolyn y tu hwnt i’w gymhwysedd, a’u bod yn atgyfeirio at wasanaeth arbenigol (e.e. gwasanaeth VLU arbenigol, gwasanaeth fasgwlar, dermatoleg, diabetes neu gardioleg).

  Datganiad EWMA 5.4. b: Argymhellir clinigau wlserau coes arbenigol fel y gwasanaeth gorau ar gyfer trin VLU mewn gofal sylfaenol

  Darllen ychwanegol:

  Mae The Lindsay Leg Club Foundation y hyrwyddo a chefnogi triniaeth yn y gymuned, hyrwyddo iechyd ac addysg i bobl ag wlserau coes. 

 


Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau