Cefndir

Cynhyrchwyd yr adnodd yma gan Sian Cryer,  Nyrs Practis ym Meddygfa Bentref Cwmbrân (sydd hefyd ar secondiad rhan amser yng Nghanolfan Arloesedd Briwiau Cymru (WWIC)) a Trudie Young, Cyfarwyddwr Addysg a Hyfforddiant, WWIC). Rhoddir cydnabyddiaeth i’r Athro Keith Harding ac WWIC http://www.wwic.wales/

Gall yr adnodd yma fod yn ddefnyddiol i Feddygon Teulu, Nyrsys Practis neu Nyrsys Ardal.


Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau