Hanes

Wrth asesu wlser claf, mae hanes ac archwilio yn bwysig wrth sefydlu achoseg yr wlser hwnnw.

Hanes sydd yn awgrym wlser gwythiennol:

 • hanes teuluol o glefyd gwythiennol
 • Thrombosis gwythiennau dwfn
 • Coes wedi ei thorri yn y gorffennol
 • Symudedd cyfyngedig
 • Merched - galwedigaeth gyda chyfnodau hir o fod ar eu traed - nyrsio, trin gwallt, beichiogrwydd niferus
 • Dynion - galwedigaethau gyda chyfnodau hir pan fo’r corff mewn ystum lletchwith (gyrwyr loriau ar deithiau hir, gyrwyr beiciau modur), bol mawr
 • Symptomau clefyd gwythiennol: teimlad o drymder yn y goes, anghysur, crampiau, llid ar y croen (eczema gwythiennol)
 • Chwistrellu cyffuriau hamdden i'r system gwythiennol

Hanes sydd yn awgrym wlser gwythiennol:

 • Clefyd y galon Ischaemig
 • Diabetes Mellitus
 • Anaemia
 • Clefyd fasgwlar perifferol
 • Clawdiceiddiad ysbeidiol
 • Ysmygu
 • Damwain fasgwlaidd yr ymennydd

Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau