Cyfeiriadau

 1. Health and Safety Executive (2009) A Guide to Health and Safety Regulation in Great Britain. (4ydd Argraffiad) Surrey: Hawlfraint y Goron.
 2. HSC (2004) A Strategy For Workplace Health and Safety in Great Britain to 2010 and Beyond. Y DU: Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.
 3. Black, C. (2008) Working for a Healthier Tomorrow. Llundain: TSO.
 4. Waddell, G. And Burton, A. K. (2004) Concepts of Rehabilitation For the Management of Common Health Problems. Llundain: TSO.
 5. Freud, D. (2007) Reducing Dependency, Increasing Opportunity: Options For the Future of Welfare to Work An Independent Report to the Department for Work and Pensions. Norwich: Hawlfraint y Goron.
 6. Department for Work and Pensions (2013) Getting the most out of the fit note. LLlundain: Hawlfraint y Goron. Ar gael yn: www.dwp.gov.uk/fitnote [19/05/20]
 7. Healthy Working Wales (2011) Healthy Working UK Support for Health Professionals. . Caerdydd: Llywodraeth Cynulliad Cymru. Ar gael yn: http://www.healthyworkingwales.com/?skipWalesSplash=1 [Cyrchwyd 19/05/20]
 8. Williams, T. (2009) Fitness for Work After Surgery. London: Working Fit. Ar gael yn: http://www.workingfit.co.uk/fitness-after-surgery [Cyrchwyd 19/05/20]
 9. Coleg Brenhinol y Llawfeddygon (2011) Get Well Soon. Llundain: Coleg Brenhinol y Llawfeddygon. Ar gael yn: http://www.rcseng.ac.uk/patients/recovering-from-surgery [Cyrchwyd 19/05/20]

 10. Coleg Brenhinol yr Obstetryddion a'r Gynaecolegwyr (2010) Return to Fitness Recovering Well. Llundain: Coleg Brenhinol yr Obstetryddion a'r Gynaecolegwyr. Ar gael yn: https://www.rcog.org.uk/en/patients/patient-leaflets/?q=&subject=Recovering+Well&orderby=title [Cyrchwyd 19/05/20]

 11. Waddell, G. And Burton, A. K. (2006) Is Work Good For Your Health and Well-Being? Llundain: TSO.
 12. The National Archives (2011) Social Security (Incapacity for Work) Act 1994. Llundain: Hawlfraint y Goron. Ar gael yn: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/18/contents [Cyrchwyd 19/05/20]
 13. NHS Camden Occupational Health Services. (2009) Returning to Work After Surgery. Camden: NHS Camden Occupational Health Services. Ar gael yn: https://www.cnwl.nhs.uk/cnwl-occupational-health-service/your-health-work-information-and-advice-employees/returning-work-after-surgery/ [Cyrchwyd 19/05/20]
 14. Helpa fi i Stopio (2020) Rhowch eich Ffydd ynom ni i’ch Helpu chi i roi’r Gorau i Smygu Caerdydd: Iechyd Cyhoeddus Cymru. Ar gael yn: Helpa fi i stopio [Cyrchwyd 19/05/20]

 15. Direct.gov (2010) Trwyddedu Gyrwyr. Llundain: Hawlfraint y Goron. Ar gael yn: http://www.direct.gov.uk/en/Motoring/DriverLicensing/index.htm [Cyrchwyd 19/05/20]
 16. Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (2010) Working together to prevent sickness absence becoming job loss. Suffolk: Hawlfraint y Goron. Ar gael yn: https://www.hse.gov.uk/pubns/web02.pdf [Cyrchwyd 19/05/20]
 17. Learning and Improvement Service (2011) Work Readiness Checklist – Northants CC Employment and Disability Service. Y DU: Learning and Improvement Service. 
 18. Health and Safety Executive (2010) Working Together to Prevent Sickness Absence Becoming Job Loss. Suffolk: Hawlfraint y Goron. Ar gael yn: http://www.hse.gov.uk/pubns/web02.pdf [19/05/20]
 19. Direct.gov (2010) Cysylltwch â'r Ganolfan Byd Gwaith. Llundain: Hawlfraint y Goron. Ar gael yn: http://los.direct.gov.uk/default.aspx?type=1&lang=en [Cyrchwyd 19/05/20]
 20. Healthy Working Wales (2009) What is the Health At Work Advice Line Wales. Caerdydd: Cynulliad Cymru. Ar gael yn: http://www.healthyworkingwales.wales.nhs.uk/home [Cyrchwyd 19/05/20]
 21. Llywodraeth Cynulliad Cymru. Y Wobr Safon Iechyd Corfforaethol a Gwobr Iechyd y Gweithle Bach23 Caerdydd: LlCC.
 22. Cymell i Symud: AaGIC GIG Cymru. Ar gael yn: Cymell i Symud [Cyrchwyd 19/05/20]


Previous

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau