Adferiad ar ôl llawdriniaethau llawfeddygol cyffredin

Ffigur 6: Adferiad o lawdriniaethau llawfeddygol cyffredin

Llawfeddygaeth gyffredinol/abdomenol

D.S. - os na awgrymir amser dychwelyd i'r gwaith, dylid gwneud penderfyniad unigol yn dibynnu ar gyflwr clinigol

Llawdriniaeth Lawfeddygol  Yn argymell dychwelyd i gyflogaeth nad yw'n waith llaw   Yn argymell  dychwelyd i gyflogaeth gwaith llaw   Cyngor arall

Torgest werddyrol, fogeiliol neu endoriadol fach

Atgyweirio laparosgopig 1 wythnos 1-2 wythnos       
Atgyweirio agored 2 wythnos 2-3 wythnos  

Atgyweirio torgest werddyrol ddwyochrog

Atgyweirio laparosgopig 1 wythnos    
Atgyweirio agored 1-2 wythnos 3-5 wythnos  

Torgest werddyrol ddychweliadol

Atgyweirio laparosgopig 1-2 wythnos 1-6 wythnos  
Atgyweirio agored 1-3 wythnos 3-12 wythnos  

Torgest fogeiliol fawr neu endoriadol fawr

Atgyweirio laparosgopig 2-3 wythnos    
Atgyweirio agored 3-5 wythnos    
Torgest epigastric 3-5 diwrnod 4 wythnos  
Torgest forddwydol 2 wythnos 3 wythnos  
Torgest fogeiliol 2 wythnos 6 wythnos  

Colesystectomi

Laparosgopig 1-2 wythnos 2-3 wythnos

Cyngor gyrru: Dylid ymarfer defnyddio'r pedalau tra bod y car yn llonydd cyn ceisio gyrru.

Agored 3 wythnos 3-5 wythnos
Ffwndblygu laparosgopig 10-14 diwrnod 3-4 wythnos 

Cyhyd ag y mae bwydydd solet yn cael eu goddef

Echdoriad coluddyn laparosgopig 2 wythnos 6 wythnos  
Laparotomi sylweddol   6-8 wythnos       

Gastrectomi

(Os yw'r claf yn ffit cyn y llawdriniaeth) 
6-8 wythnos         
Gastrectomi neu oesoffagogastrectomi ar gyfer malaeniaeth 8-12 wythnos Annhebygol

Dympio o lenwi duodenwm yn gynnar a brig byr o amsugno glwcos

Duodenotomi oherwydd briwiau 4-6 wythnos 6-8 wythnos  
Apendectomi – laparosgopig agored 7 diwrnod 1-2 wythnos

Mae'n bosibl y bydd stoma yn oedi dychwelyd i'r gwaith, gan amlaf mae stoma wedi cau ar ôl 3-6 mis

2 wythnos 2-3 wythnos

Hemicolectomi ar y dde gydag anastomosis pen-i-ben

Hemicolectomi chwith neu echdoriad o'r rectwm
3-6 wythnos 4-8 wythnos  
4-6 wythnos 6-10 wythnos  
Dadweithredu cau stoma 3-4 wythnos    
Toriad abdominoperineal o'r rectwm gyda cholostomi barhaol 8-12 wythnos  

Ffitrwydd cyffredinol a gallu i ymdopi â stoma

Hematoma ymyl refrol 2-3 diwrnod 2-3 diwrnod  
Hemoroidau mewnol wedi ceulo  Hyd at 2 wythnos  Hyd at 2 wythnos  
Hemoroidectomi 2-3 wythnos   2-3 wythnos 

Gall gwellhad llawn gymryd 5-6 wythnos ond gan amlaf dylai fod modd i'r claf weithio

Agen refrol - sffincterotomi mewnol ochrol 1-2 diwrnod 1-2 diwrnod  

Sinws pilonidal

Pwythau sylfaenol  1-3 wythnos 3-6 wythnos  
Bwriad eilaidd 3 wythnos 3-6 wythnos       

Ffistwla refrol

Bach, dim ond gorchudd bach sydd ei angen   1 wythnos   1 wythnos  
Mawr, newid gorchudd gan nyrs ardal  Amrywiol Amrywiol  
Abdominoplasti 2-3 wythnos 8 wythnos          

Naddiad yr ysgyfaint

 
3-5 mis   

Cyngor gyrru: Dylid ymarfer defnyddio'r pedalau tra bod y car yn llonydd cyn ceisio gyrru.

Gwythiennau faricos unochrog

Ewyn 2-3 diwrnod 5 diwrnod  
Agored 7-10 diwrnod 2-3 wythnos  

Trawsblaniad arennau

Laparosgopig 4-6 wythnos 4-6 wythnos  
Agored 6-8 wythnos 6-8 wythnos  

I gael rhagor o wybodaeth yn y maes hwn, ewch i'r ddolen hon.


Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau