Llawfeddygaeth gynecolegol

Llawdriniaeth Lawfeddygol  Yn argymell dychwelyd i gyflogaeth nad yw’n waith llaw  Yn argymell dychwelyd i gyflogaeth gwaith llaw Cyngor arall
Laparoscopi abdomenol  2-3 diwrnod  O fewn wythnos 

Os bydd llawdriniaeth fwy cymhleth megis cael gwared ar syst ar yr ofari, gellid dychwelyd i gyflawni gwaith ysgafn ar ôl 1 wythnos, gwaith llaw ar ôl 2-3 wythnos

Abladiad endometriaidd  2-5 diwrnod  2-5 diwrnod   

Hysterectomi

Abdomenol

Laparosgopig

Gweiniol


2-4 wythnos

2-4 wythnos

2-4 wythnos


4-6 wythnos 

6-8 wythnos

4-6 wythnos

Llai o oriau yn cael eu hargymell os yn dychwelyd yn gynnar


Cyngor gyrru: Gall gymryd 3-6 wythnos cyn i'r claf allu gyrru'n ddiogel ac yn gyfforddus (gweler 'Cyngor ar yrru a theithio yn dilyn yr holl driniaethau llawfeddygol' uchod)

Sling canol yr wrethra  3-4 diwrnod   2-3 wythnos  
Camesgoriad D&C  1-2 diwrnod 1-2 diwrnod Gall materion seicolegol gael effaith sylweddol ar ôl dychwelyd, ond dylid ystyried pwysigrwydd cefnogaeth gadarnhaol gan gydweithwyr
Atgyweirio llawr y pelfis 2-3 wythnos 3-4 wythnos 

Dylid osgoi codi pwysau trwm iawn (mwy na 20kg) am 6 wythnos.


Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau