Llawfeddygaeth gardiothorasig

Llawdriniaeth Lawfeddygol  Yn argymell dychwelyd i gyflogaeth nad yw'n waith llaw  Yn argymell dychwelyd i gyflogaeth gwaith llaw Cyngor arall
Llawdriniaethau llawfeddygol thoracosgopig gan gynnwys sympathectomi serfigol, aildoriad ysgyfeiniol a llawfeddygaeth niwmothoracs o fewn 2 wythnos o fewn 4 wythnos

Yn dibynnu ar batholeg sylfaenol

Thoracotomi gyda niwmonectomi rhannol  6 wythnos Yn bosibl  
Thoracotomi gyda niwmonectomi 2-3 mis Yn annhebygol  
Oesoffagectomi 3 mis Yn annhebygol  Yn dibynnu ar batholeg sylfaenol
Angioplasti coronaidd 6-8 wythnos  

Cyngor gyrru: Mae'r DVLA yn nodi bod yn rhaid i chi roi'r gorau i yrru am o leiaf 1 wythnos ar ôl cael llawdriniaeth lwyddiannus. Os na fydd y llawdriniaeth yn llwyddiannus, yna rhoi'r gorau i yrru am o leiaf 4 wythnos. Am fwy o fanylion gweler: Mae'n gyfreithiol ofynnol i gleifion sy'n gyrru cerbyd dosbarth 2 hysbysu'r DVLA yn Abertawe am eu llawdriniaeth ac ni ddylent yrru am 3 mis.

CABG 6 wythnos 4-8 wythnos  

 


Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau