Llawdriniaeth orthopedig

Llawdriniaeth Lawfeddygol  Yn argymell dychwelyd i gyflogaeth nad yw’n waith llaw  Yn argymell dychwelyd i gyflogaeth gwaith llaw  

Cyngor arall

Clun newydd 6 wythnos 3-6 mis 6-8 wythnos cyn gyrru 3 mis cyn hedfan
Arthrosgopi pen-glin 1-2 wythnos 3-4 wythnos 2 wythnos cyn eistedd am gyfnod hir
Adluniad ACL   3-9 mis  Yn dibynnu ar y llwyth gwaith
Meniscectomi rhannol 1-2 wythnos  2 wythnos  
Pen-glin newydd cyfan 6 wythnos 12 wythnos    

Mae amser adfer yn dibynnu ar: Adennill y cryfder a'r symudedd yn y goes i allu defnyddio cludiant cyhoeddus neu yrru i gyrraedd y gwaith. Weithiau mae pobl sydd wedi cael pen-glin newydd yn canfod yn y tymor hir, bod angen adleoli eu rôl i waith sy'n llai anodd os ydynt yn gwneud gwaith arbennig o drwm       Cyngor gyrru penodol: Fel rheol, mae'n fwy diogel osgoi gyrru am 8 wythnos ar ôl cael pen-glin newydd.

Trwsio tendon Achilles      3-6 mis   Yn dibynnu ar y llwyth gwaith

Bynionectomi/

osteotomi 

6-8 wythnos   6-12 wythnos

Yn gynt os nad oes llawer neu ddim cerdded

Cyngor gyrru penodol: 25% yn ddiogel i yrru ar ôl 2 wythnos, pob un yn ddiogel ar ôl 6 wythnos

Tynnu ewin sy'n tyfu i'r byw  2 wythnos  2 wythnos Yn hirach os yw'n cerdded yn bell

Trychiad o aelod isaf o’r goes/braich

  6 mis      
Rhyddhau twnnel arddyrnol  1-2 wythnos (Goruchwyliol, rheolaethol)  Gwaith ysgafn â llaw - gwaith clercol neu ysgrifenyddol: 2 i 4 wythnos  Gwaith canolig â llaw - glanhawr, gofalwr, nyrs, gweithiwr desg talu: 4 i 6 wythnos  Gwaith trwm â llaw: 6 i 10 wythnos  Gwasanaethau carcharol neu achub: 6 i 10 wythnos 

Cyngor dychwelyd i'r gwaith: Gellir defnyddio'r 'Nodyn Ffitrwydd' i ofyn i'r cyflogwr ynglŷn â dychwelyd i'r gwaith ar ddyletswyddau ysgafnach i ddechrau. Mae hyn yn golygu osgoi tasgau sy'n rhoi straen ar y dwylo, er enghraifft teipio, defnyddio'r ffôn, neu godi mwy na 5kg ar y tro, ymysg pethau eraill.

# yr arddwrn anamlycaf

# yr arddwrn amlycaf

# claficl

1 wythnos

12 wythnos

6 wythnos

 

 

12 wythnos

 
Trychiad y fraich    Yn dibynnu ar y rôl     3 mis  
Dadelfeniad isacromaidd arthrosgopig ysgwydd  2-6 wythnos  6-12 wythnos

Mae Byrsa yn cymryd tua chwe wythnos i ailffurfio, felly gall gweithgarwch yn ystod y cyfnod hwn fod yn boenus ac yn gyfyngedig

Trwsio llawes troëdydd ysgwydd  4-12 wythnos  3-6 mis  

Dim symud am y 2-6 wythnos gyntaf, felly bydd gweithgaredd gwaith cynnar yn gyfyngedig

Sgaffoid gostyngiad a sefydlogiad agored 4-6 wythnos     Ar ôl yr uniad  
Microdiscectomi 4 wythnos  6-12 wythnos  

Tra'n gwella, dylai'r claf osgoi eistedd mewn un lleoliad am fwy na 15-20 munud. Mae ymestyn a cherdded yn rheolaidd tra yn y gwaith yn cael ei argymell. Mae rhai pobl sydd wedi cael discectomi yn gweld bod angen eu hail-leoli mewn rôl sy'n llai anodd - yn enwedig os yw eu swydd yn gofyn am lawer o godi pethau trwm, gyrru neu sefyllfaoedd a all fynd yn dreisiol o bosibl.

Dadgywasgu ac ymasiad asgwrn y cefn    3-6 mis  
Ymasiad garddwrn anamlycaf 1 wythnos   

Mae canlyniad ymasiad garddwrn yn dibynnu ar y rheswm dros y llawdriniaeth (ar ôl trawma disgwylir adferiad llawer cyflymach na llawdriniaeth ar gyfer arthritis gwynegol)

Ymasiad garddwrn amlycaf      4 mis  

Ar gyfer rhai gweithwyr llaw / crefftau medrus,  efallai y bydd angen adleoli parhaol

Yn ogystal â'r ffynonellau a amlinellir yn Ffigur 1, defnyddiwyd Gwybodaeth Trwyddedu Gyrwyr 15 i grynhoi'r wybodaeth uchod.  Anogir meddygon teulu i gyfeirio'n uniongyrchol at hyn a'r ffynonellau rhestredig eraill (Ffigur 1).

 


Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau