Llawfeddygaeth fasgwlaidd

Llawdriniaeth Lawfeddygol  Yn argymell dychwelyd i gyflogaeth nad yw'n waith llaw  Yn argymell dychwelyd i gyflogaeth gwaith llaw   Cyngor arall

Gwythiennau faricos unochrog

Sglerotherapi ewyn

Llawdriniaeth agored

 

2-3 diwrnod

7-10 diwrnod

 

5 diwrnod

2-3 wythnos

Gweithgareddau cynnar yn cael eu hannog, felly gall absenoldeb hirfaith fod yn niweidiol

Gwythiennau faricos dwyochrog

7-14 diwrnod

2-4 wythnos

 

Impio ymlediad aortig agored

2-6 mis

Annhebygol

Mae afiachusrwydd lluosog yn debygol o ymestyn adferiad

Impio ymlediad aortig endofasgwlaidd

5-14 diwrnod

2-4 wythnos

Sgan US/CT yn flynyddol. Mae afiachusrwydd lluosog yn debygol o ymestyn adferiad

Impio aorto-iliac a bifemoral 

2-3 mis

Yn hwy, annhebygol

Mae'r rhan fwyaf o gleifion sy'n cael adluniad fasgwlaidd fel dewis olaf, yn agos i oed ymddeol neu wedi hynny ac mae ganddynt nifer o afiechydon megis diabetes sy'n ymestyn amserau adfer yn sylweddol

Dargyfeiriad Femoro-popliteal 

4 wythnos

12 wythnos

 

Angioplasteg ymylol gyda neu heb stentio

1-2 wythnos

2-3 wythnos

 

Endarterectomi carotid

2-5 wythnos

4-8 wythnos 

 

I gael rhagor o wybodaeth yn y maes hwn, ewch i'r ddolen hon.


Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau