Gorbryder am berfformio

Cerddorion yw'r grŵp galwedigaethol sydd fwyaf bodlon yn eu gwaith, ond maen nhw hefyd gyda'r pum grŵp galwedigaethol sydd fwyaf tebygol o ddioddef o salwch meddwl (Brodsky, 1996.) Mae gorbryder am berfformio neu 'fraw llwyfan' yn gyffredin, ac yn gallu ymddangos fel symptomau corfforol a gwybyddol (teimladau negyddol a hunan-feirniadol). Ar y lefelau gorau posibl, mae gorbryder am berfformio yn ysgogi rhywun, ond os oes gormod ohono, gall amharu ar safon y perfformiad. Gall gorbryder am berfformio effeithio ar y cof hefyd.

Mae'n fwyaf cyffredin mewn unawdwyr, er y gallai effeithio ar bob math o gerddorion. Credir mai unigolion yn rhoi gormod o bwysau ar eu hunain, gorgynhyrfu a phoeni am ddiffyg paratoi ar gyfer perfformiad yw'r prif achosion (Kenny et al, 2014.) Gall ddigwydd dan rai amgylchiadau penodol yn unig neu godi ym mhob perfformiad.

Ymhlith y triniaethau defnyddiol mae therapi gwybyddol ymddygiadol (CBT), beta-atalyddion, ac ymlacio'r cyhyrau ar gyfer chwaraewyr chwythbrennau a chantorion wrth berfformio.

Mewn sefyllfaoedd fel chwarae mewn cerddorfeydd proffesiynol, mae cerddorion yn sôn am y stigma sy'n gysylltiedig â chyfaddef i 'wendidau' fel gorbryder am berfformio ac amharodrwydd i fod yn agored am y broblem - pethau sy'n gallu gwaethygu'r broblem.

Mae BAPAM wedi paratoi ffeithlen ddefnyddiol am hyn o'r enw ‘I can’t go on.’20


Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau