Diolchiadau a chyfeiriadau

Mae rhagor o wybodaeth ar gael am yr NPIs ar wefan Grŵp Strategaeth Feddyginiaethau Cymru, yn cynnwys yr holl wybodaeth gefndir a thystiolaeth sy’n ymwneud â Dangosyddion Rhagnodi Cenedlaethol 2021-2022, canllaw cyfeirio byr sy’n cynnwys Gwybodaeth Ategol i Bresgripsiynwyr a Gweithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol ac adroddiadau monitro chwarterol.

Mae data ar gael am yr NPIs ar y Gweinydd ar gyfer Gwybodaeth, Adroddiadau a Dadansoddiadau Rhagnodi (SPIRA), a ddatblygwyd gan Ganolfan Therapiwteg a Thocsicoleg Cymru Gyfan. Sylwer mai dim ond defnyddwyr ar rwydwaith GIG Cymru a fydd yn gallu gweld dangosfyrddau SPIRA.

A oedd y modiwl hwn yn ddefnyddiol i chi? Rhannwch eich adborth drwy lenwi holiadur byr yn:

www.research.net/r/NPIModuleFeedback


Previous

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau