Diogelwch

Mae’r adran sy’n dilyn yn trafod y parth ategol cyntaf sy’n cynnwys pedwar dangosydd cysylltiedig â diogelwch:

  • Y Dangosyddion Diogelwch Rhagnodi
  • Atalyddion Pympiau Proton
  • Cyffuriau hypnotig a chyffuriau lleihau gorbryder
  • Cofnodion Cerdyn Melyn

 Delwedd yn dangos tabl yn crynhoir dangosyddion sydd wediu grwpio dangosyddion Diogelwch

 Gellir lawrlwytho fersiwn hygyrch o’r llun drwy’r ddolen hon

 


Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau