Effeithlonrwydd - Gwerth isel ar gyfer rhagnodi

Nod y dogfennau hyn yw lleihau presgripsiynu meddyginiaethau sy'n cynnig budd clinigol cyfyngedig i gleifion a lle gallai fod triniaethau mwy cost-effeithiol ar gael.

Lansiwyd cam cyntaf y fenter yn 2017, a datblygwyd dau gam ychwanegol wedi hynny. Bydd y dangosydd hwn yn adrodd ar wariant fesul 1,000 o gleifion ar gyfer pob eitem a gynhwysir cam 1 a 2 y fenter.

Delwedd yn dangos tabl yn crynhoi manylion y dangosydd gwerth isel ar gyfer rhagnodi

Gellir lawrlwytho fersiwn hygyrch o’r llun drwy’r ddolen hon

Mae'r graff isod yn dangos gwariant fesul 1,000 o gleifion ar eitemau yng ngham 1 a 2 o'r fenter Gwerth isel ar gyfer Rhagnodi

Tuedd mewn gwariant (£) am bob 1,000 o gleifion ar y meddyginiaethau a nodwyd fel gwerth isel ar gyfer rhagnodi yn GIG Cymru

Tuedd mewn gwariant am bob 1000 o gleifion ar y meddyginiaethau a nodwyd fel gwerth isel ar gyfer Rhagnodi yn GIG Cymru

Gellir lawrlwytho fersiwn hygyrch o’r llun drwy’r ddolen hon 

Sut y gellir gwneud newidiadau?

  • Dylai rhagnodwyr ystyried y Gwerth isel ar gyfer Rhagnodi wrth benderfynu a ddylid rhagnodi unrhyw un o’r eitemau sydd wedi’u cynnwys ai peidio.
  • Dylai newidiadau yn y rheolaeth ar feddyginiaethau unigolion gael eu gwneud mewn partneriaeth â chleifion gan ddefnyddio’r model penderfynu ar y cyd.

 

Adborth

Er mwyn rhoi adborth ar y modiwl hwn, dilynwch y ddolen hon, byddwch yn cael eich cymryd at holiadur byr a fydd yn cymryd 5 munud i'w gwblhau.

 

 


Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau