Casgliad ynghylch Poen Gwaelod y Cefn

Gobeithir bod y modiwl yma wedi bod o ddefnydd ymarferol, a darparwyd cyfeiriadau os ydych yn dymuno ymchwilio rhagor. Mae yna rai cyflwyniadau defnyddiol ac adnoddau poen gofal sylfaenol ar gael yma. Fel casgliad, y negeseuon allweddol ar gyfer poen gwaelod y cefn mecanyddol syml yw:

  • Dylid ei reoli mewn gofal sylfaenol
  • Mae hunanreoli yn allweddol; ystyriwch analgesia syml i ddechrau ac yna therapi â law, ymarfer corff ac aciwbigo os na fydd y boen yn gwella
  • Peidiwch ag atgyfeirio am MRI neu belydr-x ar gyfer poen gwaelod y cefn oni bai yr ystyrir llawdriniaeth neu yr amheuir fflagiau coch.
  • Ceisiwch gadw’r claf yn actif - NID YW POEN YN GOLYGU NIWED - mae aros yn actif fel arfer yn golygu aros mewn gwaith. Hefyd gall fod yn werth sôn nad oes raid bod yn 100% ffit i fynd yn ôl i’r gwaith a bod y nodwy ffitrwydd newydd yn rhoi’r opsiwn o ddychwelyd i’r gwaith i wneud dyletswyddau addasedig etc. os bydd y cyflogwr yn gallu trefnu hynny.
  • Peidiwch ag atgyfeirio at ofal eilaidd oni amheuir achos cymhleth neu fflagiau coch, neu os bydd cymhlethdod neu gronigedd y poen cefn yn golygu bod angen gwasanaethau poen arbenigol.
  • Dylid asesu a rheoli fflagiau melyn yn gynnar os bydd ffactorau seicogymdeithasol yn oedi’r adferiad.
  • Dylech osgoi defnyddio trosiadau anfuddiol (meingefn maluriedig, ychydig o arthritis)
  • Ewch ati i ddatfeddyginiaethu’r poen cefn -  defnyddio adnoddau yn y gymuned megis atgyfeirio am ymarfer corff etc.

Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau