Therapi corfforol (NICE)

Ar ôl chwe wythnos, os na fydd y boen wedi setlo, dylid cynnig i’r claf gwrs o naill ai:

 • aciwbigo (10 sesiwn dros 12 wythnos)
 • parhau gyda’r cwrs o therapïau naturiol, yn cynnwys llawdriniad i’r meingefn (9 sesiwn dros 12 wythnos). Mae therapi â llaw yn derm sydd yn cynnwys llawdriniad i’r meingefn, symud y meingefn a thylino.
 • cwrs o ymarfer corff mewn grŵp mewn dosbarth o hyd at 10 o bobl (8 sesiwn dros gyfnod o hyd at 12 wythnos) gydag anogaeth i ailafael mewn gweithgaredd a chyflawni’r nod o adfer ffwythiant. Gallai hynny gynnwys gweithgaredd aerobig, cyfarwyddyd symud, cryfhau cyhyrau, rheoli osgo ac ymestyn.
 • gellir cynnig rhaglen ymarfer corff un i un dan oruchwyliaeth os nad yw rhaglen grŵp yn addas i unigolyn penodol.

Dylai’r sesiynau yma hefyd ganolbwyntio ar ddysgu’r claf am egwyddorion dull ymddygiadol gwybyddol ac ystyried fflagiau melyn a glustnodwyd.

Peidiwch â chynnig/atgyfeirio ar gyfer:

 • SSRI ar gyfer trin poen
 • chwistrellu sylweddau therapiwtig i’r cefn
 • Therapi laser
 • Therapi Ymyraethol
 • Uwchsain therapiwtig
 • TENS
 • Cymhorthion meingefnol
 • Hydyniad

Peidiwch ag atgyfeirio ar gyfer:

 • Dadnerfu cymal ffased gydag amledd radio
 • IDET(therapi electrothermol mewnddisgol)
 • PIRFT(triniaeth thermo-geulad amledd radio mewnddisgol drwy’r croen)

Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau