Adrodd

2 o feddygon yn edrych ar glipfwrdd

Meddyliwch am bwy fydd yn darllen eich adroddiad a dewiswch yn cynnwys a’r arddull yn unol â hynny. Meddyliwch am beth ydych yn ceisio ei gyflawni - e.e. os ydych angen perswadio pobl am yr angen i weithredu, sicrhewch bod eich adroddiad yn ffeithiol ac yn wrthrychol a bod eich dadl wedi ei fframio’n argyhoeddiadol ond yn gadarn seiliedig ar y mesuriadau yr ydych wedi eu gwneud.

Sicrhewch ei fod yn edrych yn broffesiynol.

  • Sicrhewch ei fod yn llifo’n rhesymegol a’i fod yn hawdd ei ddarllen a'i ddeall.
  • Ysgrifennwch yn syml heb ymhelaethu’n ormodol. Dylai adroddiad archwiliad fod yn ddisgrifiad o’r broses yn bennaf a chynnwys cynrychiolaethau o’r data mewn fformat glir a chryno.
  • Pan fyddwch yn defnyddio talfyriadau ac acronymau, sicrhewch eich bod yn ysgrifennu’r rhain yn llawn y tro cyntaf y byddwch yn eu defnyddio.
  • Gofynnwch i rywun arall brawf darllen eich adroddiad cyn i chi ei ddosbarthu.

Cofiwch gymharu perfformiad yn erbyn  y meini prawf a’r safonau y cytunwyd arnynt ar ddechrau’r archwiliad.


Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau