Pam archwilio?

Rhai cyfleoedd proffesiynol

Oriawr amseru ar ben y papurau

Mae yna fanteision posibl i'r unigolyn a’r sefydliad ogystal â chleifion. Gall ymgymryd ag archwiliad arwain at:

  • Gwell ansawdd o ran gofal
  • Teimlad o gyflawniad personol a phroffesiynol
  • Datblygiad proffesiynol parhaus (CPD) perthnasol
  • Gweithio fel tîm yn well
  • Gwell cyfathrebu mewn sefydliad
  • Gwell dealltwriaeth o’r strwythur a’r prosesau sydd yn weithredol yn y sefydliad
  • Gwell sgiliau seiliedig ar ymarfer megis adnabod, rheoli a defnyddio gwybodaeth
  • Gwell perfformiad o ran Contract GMS

Ai archwiliad neu ymchwil clinigol yw hyn?

Mae’n bwysig gwahaniaethu rhwng archwiliad ac ymchwil.

Mae ymchwil yn ymwneud â chreu gwybodaeth newydd (pa driniaeth sydd orau?)

Mae Archwiliad Clinigol yn ymwneud â chymryd y wybodaeth honno a sicrhau ein bod ni’n gwneud y pethau sy’n gweithio orau, ac yn eu gwneud nhw’n effeithiol

 Mae Tabl 1 isod yn dynodi’r prif wahaniaethau

Ymchwil Archwiliad
Darganfod y peth cywir i’w wneud Penderfynu a yw’r peth cywir yn cael ei wneud
Cyfres o brosiectau untro Cyfres gylchol o adolygiadau
Casglu data cymhleth Casglu data arferol
Arbrawf wedi ei ddiffinio’n drylwyr Adolygiad o beth mae Gweithwyr Iechyd Proffesiynol yn ei wneud mewn gwirio
Yn aml mae’n bosibl cyffredinoli’r canfyddiadau Ddim yn bosibl cyffredinoli’r canfyddiadau

 


Previous

Next

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau